Mi pomažemo našim klijentima u unapređenju njihovog poslovanja putem:

  • poboljšanja i automatizovanja ključnih poslovnih procesa
  • omogućavanja zaposlenima da efikasnije obavljaju svoje zadatke
  • transformisanja organizacione strukture da bi se najbolje uklopila sa novim procesima i KPI-evima.

Da bi upravljanje promenom rezultiralo u pogledu profitabilnosti:

  • procesi moraju biti optimizovani
  • zaposleni treba da se prilagode novim procesima,
  • KPI-evi treba da budu direktno povezani sa procesima i zaposlenima
  • zaposleni treba da budu motivisani KPI-evima, organizacionom strukturom i nadoknadama.

Ako su sve 4 komponente 90% ispoštovane, ukupno upravljanje promenom je 90% x 90% x 90% x 90% = 66% uspešno.

Ključ za postizanje uspeha nije poseban rad na procesima, alatima zaposlenih, izveštavanju, organizacionoj strukturi i bonusima za celu organizaciju već rad na svim delovima u sekvencama po sektorima.
Reorganizacija, Upravljanje promenama, KPI, Bonusa, Organizacione strukture
Ispod je naša metodologija organizacionih promena u praksi.

null
null

Ako želite da saznate više o našem 10+ godišnjem iskustvu pružanja pomoći našim klijentima da unaprede svoje poslovanje, pitajte nas o našim uspešnim poboljšanjima organizacione strukture, dodeljivanju KPI-eva zaposlenima i kreiranju transparentnog sistema nadoknada i bonusa zasnovanog na vrednostima.