Alati za donošenje odluka su jedna celina koja se sastoji od:

 • Veštačke inteligencije koja predlaže akciju/odluku
  „dati popust od X% na artiklu A“
 • Analitike koja opravdava predloženu akciju/odluku
  „…zato što će prodaja u narednih 60 dana biti Y“
 • Predviđanja mašinskim učenjem
  „…i 60 dana predviđene prodaje za artikal A je sa 87% preciznosti“
 • Veze sa ERP dokumentima tako da odluka postaje akcija
  „ako je predlog prihvaćen, cena će se ažurirati sa X% popusta na artiklu A“

Alati za donošenje odluka:

 • Uvećavaju kvalitet donošenja odluka jer koristimo sve raspoložive podatke, najsavremenije mašinsko učenje i veštačku inteligenciju za pravljenje algoritma koji su upotpunosti usklađeni sa strategijom kompanije
 • Uvećavaju učinak zato što mi ne dajemo samo predlog donosiocu odluka nego i sve relevantne informacije koje se uglavnom nalaze u više različitih izveštaja
 • Uvećavaju produktivost zato što donosioci odluka ne troše vreme na razmatranje bezbroj izveštaja ili sprovođenje odluka u ERP

Ako vaši zaposleni i dalje koriste izveštaje i Excel za donošenje odluka, pitajte nas o uspesima alata za donošenje odluka u praksi.